Köpvillkor

Biljett Nu säljer biljetter i första och i andra hand. Vid försäljning av andrahandsbiljetter är Biljett Nu inte primär biljettleverantör. Priserna kan då vara högre eller lägre än ursprungliga biljettpriser. Information om detta finns på varje evenemangs sida där biljetter säljs.


1.1 Alla köp som görs via www.biljettnu.se hanteras av Hasses Evenemangsbiljetter i Sverige AB (org.nr 559021-2642)

1.2 Biljett Nu ansvarar inte för eller ersätter skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar kundens utnyttjande av tjänsten.

1.3 Kunden ansvarar för användningen av sitt användarnamn och lösenord. Det åligger medlemmen att i samband med köp lämna korrekta och aktuella uppgifter om leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer och kontrollera att uppdatering om eventuellt ändrade förhållanden registrerats i god tid före leverans.

1.4 Biljett Nu har rätt att makulera order som görs av kunden om kunden inte lämnar korrekta eller fullständiga personuppgifter om sig själv.

1.5 Det åligger kunden att i samband med köp kontrollera att önskat evenemang, datum, platstyp och antal biljetter beställs, samt att vid leverans kontrollera att evenemang, datum, platstyp och antal biljetter överensstämmer med beställning.

1.6 När Biljett Nu säljer biljetter i första hand är företaget leverantör åt arrangör. När Biljett Nu säljer biljetter i andra hand till marknadspriser agerar företaget inte som ombud för arenan eller arrangören. I båda fallen gäller att Biljett Nu inte är ansvarig för evenemangets presentation, genomförande, kvalitet eller innehåll.

1.7 Köpet är genomfört när antingen full betalning är erlagd, eller när kredit- eller delbetalningsansökan är beviljad. Vid kortköp och köp med banköverföring dras pengarna direkt från kontot. Biljett Nu påbörjar expediering av din order vid beställningstillfället. Beställningarna expedieras efter matchning av platstyp och antal. Normalt sett levereras ordern inom två veckor. Vid stor efterfrågan kan leveransen dröja till senast samma vecka som evenemang äger rum.

2.1 Vid köp av biljetter i andra hand har kunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks (2 kap. 10 och 12 §§). Kunden ska meddela oss via info@hassesevenemangsbiljetter.se inom 14 dagar från köptillfället.

2.2 Kunden kan ej ångra köpet om evenemanget är inom 14 dagar, när beställningen gjordes.

2.3 Om kunden väljer att ångra sitt köp då är kunden skyldig att betala proportionell andel skadestånd av priset till näringsidkaren, vilket innebär 25% av den totala biljettkostnaden, utöver bokningsavgift (95 kr). (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler – 2 kap. 2 § första stycket 12 och 2 kap. 15 § 3) (Konsumentköplagen (2023:732) – 7 kap. 3 § och 5 §)

2.4 Om datum ändras för ett evenemang behåller kunden sin biljett. Biljetten gäller på nytt datum.

2.5 Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt, datumändrat eller flyttat till en annan plats. Biljett Nu har inget inflytande över arrangemangets genomförande och ersätter inte skada till följd av att ett evenemang ställs in. Kunden har vid inställt evenemang rätt att återlösa köpta biljetter hos Biljett Nu mot erhållande av ett presentkort som motsvarar 100% av erlagt belopp, dock minus erlagd bokningsavgift (95 kr).