Köpvillkor

Biljett Nu säljer biljetter i första och i andra hand. Vid försäljning av andrahandsbiljetter är Biljett Nu inte primär biljettleverantör. Priserna kan då vara högre eller lägre än ursprungliga biljettpriser. Information om detta finns på varje evenemangssida.

1.1 Kunden ansvarar för användningen av sitt användarnamn och lösenord.

1.2 BiljettNu ansvarar inte för eller ersätter skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar kundens utnyttjande av tjänsten.

1.3 BiljettNu har rätt att makulera order som görs av kunden om kunden inte lämnar korrekta eller fullständiga personuppgifter om sig själv.

1.4 Det åligger kunden att i samband med köp kontrollera att önskat evenemang, datum, platstyp och antal biljetter beställs, samt att vid leverans kontrollera att evenemang, datum, platstyp och antal biljetter överensstämmer med beställning.

1.5 Det åligger medlemmen att i samband med köp lämna korrekta och aktuella uppgifter om leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer och kontrollera att uppdatering om eventuellt ändrade förhållanden registrerats i god tid före leverans.

2. När BiljettNu säljer biljetter i första hand är företaget leverantör åt arrangör. När BiljettNu säljer biljetter i andra hand till marknadspriser agerar företaget inte som ombud för arenan eller arrangören. I båda fallen gäller att BiljettNu inte är ansvarig för evenemangets presentation, genomförande, kvalitet eller innehåll.

2.1 Köpet är genomfört när antingen full betalning är erlagd, eller när kredit- eller delbetalningsansökan är beviljad. Vid kortköp och köp med banköverföring dras pengarna direkt från kontot. BiljettNu påbörjar expediering av din order vid beställningstillfället. Köpt biljett återlöses ej. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte för kultur- eller idrottsevenemang (2 kap.§11) ej heller för påbörjade tjänster eller produkter med bäst-före-datum (§11). Förlorade biljetter ersätts ej.

2.2 Vid erlagd handpenning till BiljettNu, återfås inget av handpenningen om köparen av vilken anledning det än må vara skulle ändra sig och ej fullfölja köpet.

2.3 Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt, datumändrat eller flyttat till en annan plats. BiljettNu har inget inflytande över arrangemangets genomförande och ersätter inte skada till följd av att ett evenemang ställs in. Kunden har vid inställt evenemang rätt att återlösa köpta biljetter hos BiljettNu mot erhållande av ett presentkort som motsvarar 100% av erlagt belopp, dock minus erlagd leveransavgift (95 kr).

2.4 Om ett evenemang framflyttas så behåller kunden sin biljett. Biljetten gäller på det nya datumet. Kunden kan självklart sälja tillbaka sin biljett till BiljettNu efter överenskommet pris.

2.5 Beställningarna expedieras efter matchning av platstyp och antal. Normalt sett levereras ordern inom två veckor. Vid stor efterfrågan kan leveransen dröja till senast samma vecka som evenemang äger rum. Order som är bokad tidigare än sju dagar innan evenemanget kan hävas om kunden inte erhållit biljetterna 48 timmar innan evenemangets start. Beställning som är gjord de sista 7 dagarna innan evenemanget kan få leverans senast samma dag som evenemang.

2.6 Alla köp som görs via www.biljettnu.se hanteras av Hasses Evenemangsbiljetter i Sverige AB (org.nr 559021-2642)